SĂ CREȘTEM AFACERI. ÎMPREUNĂ!Mediul fiscal este unul dificil pentru antreprenorul român.

Rolul TADDO Expert Contabil SRL este acela de a veni în sprijinul clienților pentru a-i ajuta să înțeleagă acest mediu și să se conformeze lui.

Despre noi

Cine suntem și de ce facem ceea ce facem?


TADDO Expert Contabil SRL a luat naștere din dorința de a transforma o meserie într-o afacere.

Absolvind cursurile CECCAR și apoi susținând și promovând examenul de acreditare, unul dintre asociați a devenit Expert Contabil. Următorul pas a fost unul firesc: înființarea unei societăți comerciale pentru a putea desfășura activități lucrative. S-a cooptat un asociat cu abilități de analiză și sinteză, care posedă și cunoștințe aprofundate de tehnologia informației. Astfel s-a format o echipă capabilă să rezolve pentru clienți majoritatea situațiilor sau problemelor cu care aceștia se confruntă.

În timp, echipa și-a continuat demersurile de calificare profesională. Asociații au urmat cursuri post-universitare de Administrare Afaceri pentru a acumula cunoștințe noi în ceea ce privește administrarea propriei afaceri cât și a altor afaceri. Apoi, unul dintre asociați a promovat cursurile și a obținut acreditare pentru a deveni Consultant Fiscal.

Celălalt asociat a obținut în ceea ce privește gestionarea resurselor umane, calificări de Inspector Resurse Umane și apoi Manager Resurse Umane. Tot in ceea ce privește lucrul cu oamenii s-a obținut o certificare in meseria de Formator, astfel că, în prezent, paleta de servicii pe care firma le poate oferi acoperă și formarea profesională.

În prezent atât societatea cât si asociatul expert contabil sunt înscriși în tabloul CECCAR și în tabelul experților de la Tribunalul Oradea. De asemenea, face parte activă din Corpul Consultanților Fiscali.

Toate acestea ne recomandă ca un partener de încredere.

Servicii

Cum contribuim noi la creșterea afacerilor clienților noștri?


TADDO Expert Contabil SRL prestează o gamă complexă de servicii din sfera contabilității, fiscalității, salarizării și alte activități conexe acestora.

Conducerea evidenţei contabile

Activitatea de contabilitate reprezintă o corvoadă pentru majoritatea oamenilor implicați în activități economice. Și totuși există obligația legală pentru agenții economici, și nu numai, de a conduce evidența contabilă.

Rezultatul acestei evidențe îl reprezintă imaginea clară asupra activității, asupra soldurilor, asupra veniturilor și cheltuielilor. Fără aceasta imagine un administrator de societate comercială, sau un manager, nu poate lua decizii corecte in ceea ce privește activitatea.

Prin încheierea unui contract cu TADDO Expert Contabil SRL, vă punem la dispoziție toate resursele de care dispunem (know-how, experiență concretă în activitatea de contabilitate, experiență IT) pentru ca dvs. să aveți imaginea de ansamblu asupra situației firmei.

Întocmire şi depunere declaraţii

Declarațiile fiscale reprezintă o obligație a firmelor care desfășoară sau nu activitate economică. Forma și conținutul declarațiilor fiscale sunt într-o continuă schimbare.

Depunerea declarațiilor la ghișeu nu mai este posibila, toata interactiunea cu organele fiscale ale statului facandu-se prin intermediul Spatiului Privat Virtual. Aici intervenim noi prin cunoștințele de care dispunem și prin intermediul semnăturii electronice.

Acest serviciu implică încheierea unui contract, cu TADDO Expert Contabil SRL, prin care ne împuterniciți pe noi să întocmim și depunem declarațiile în numele dvs.

Întocmire şi depunere bilanţuri

Chiar dacă nu vă conducem noi evidența contabilă putem să vă oferim servicii de întocmire a bilanțului.

Este preferabil ca Bilantul sa fie intocmit de aceeasi entitate care a condus evidenta contabila si a depus declaratiile (aceasta avand mai multe detalii despre mersul afacerii), dar daca acest lucru nu este posibil putem noi, pe baza documentelor puse la dispozitie si asumate de client, sa intocmim si sa depunem Situatiile financiare anuale (BILANT).

Acest lucru este important pentru managerul unei firme deoarece astfel obține o privire din exterior asupra situației patrimoniale a firmei.

Acesta este un serviciu complet care se prestează pe baza de contract cu TADDO Expert Contabil SRL.

Evidenţă salariaţi (salarizare)

TADDO Expert Contabil SRL prestează servicii in ceea ce privește personalul salariat. Ne limităm la întocmire state de plată, pe baza pontajelor puse la dispoziție de către clienți, înregistrare angajatori și contracte de munca (noi, modificate, suspendate, încetate) in aplicația informatică de salarizare utilizată.

Aceasta are legătură directă cu aplicația de contabilitate și nu necesită prelucrări suplimentare de date.

Nu prestăm servicii de recrutare și nici de gestiune resurse umane.

Expertize contabile

Fie că sunteți în litigiu cu o instituție a statului, fie că aveți doar nevoie de certificarea situației curente a firmei sau aveți nevoie de o analiză pe o perioadă îndelungată a evoluției unor indicatori, vă stăm la dispoziție pentru expertizarea activității dvs.

Acest serviciu se poate presta pe baza unui contract cu TADDO Expert Contabil SRL.

Consultanţă fiscală

Activitatea de consultanță fiscală o reprezintă acordarea de servicii de specialitate pentru întocmirea declarațiilor privind taxele și impozitele.

Serviciile noastre sunt gândite pentru a ajusta bugetul dvs. de venituri și cheltuieli protejându-vă astfel împotriva fiscalității excesive.